Cookies

Obchodne.info

Prevádzkovateľ tohto webu:


  • Roman Plencner,
  • info@obchodne.info,
  • +421 904 987 044,
  • IČO: 44465980, DIČ 1034555544,

... používa na tomto webe cookies služby Blogger patriacej spoločnosti Google na zabezpečenie funkčnosti webu a základnú analýzu návštevnosti.

  • Cookies sú malé, neškodné textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do vášho PC alebo iného zariadenia.
  • Cookies umožňujú prevádzkovateľovi získať hromadné štatistiky použitia tohto webu v pseudonymizovanej podobe, ktorá mu neumožňuje vašu identifikáciu ani pri vynaložení značného a odborného úsilia.

Prevádzkovateľ nepoužíva na tomto webe žiadne reklamné a marketingové cookies, ani pokročilé analytické nástroje typu Google Analytics.


Používanie a zber cookies na tomto webe je možné považovať za spracovanie osobných údajov na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Takéto použitie cookies je právne povolené na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (...).

  • Tento web môžete používať aj v režime internetového prehliadača, ktorý neumožňuje ukladanie cookies a zbieranie dát o návštevnosti. Viac info nižšie.

Ďalšie informácie o vašich právach a spracovaní vašich osobných údajov prevádzkovateľom tohto webu nájdete na stránke: Zásady spracovania osobných údajov.


Ak nesúhlasíte s cookies


Proti zberu cookies na tomto webe môžete zaslať námietku na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Vaša námietka bude v čo najkratšom čase, ale najneskôr do 30 dní, prevádzkovateľom posúdená a zodpovedaná.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť anonymný režim, tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení okien prehliadača spustených v tomto režime.

Kedykoľvek si môžete cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať. Postupy pre internetové prehliadače:


Roman Plencner.

Platné od 9.9.2018.

Zásady spracovania osobných údajov.